Loading...
info@mct.in.th +662 105 3705 +662 246 7126

News of the company

งานประชุมสิทธิเพื่อผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลงแห่งอาเซียน | Data Post : 2016-06-20

"บริษัทลิขสิทธิ์ดนตรี (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าร่วมงาน Asia-Pacific Music Creator Conference หรืองานประชุมสิทธิเพื่อผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลงแห่งอาเซียน ครั้งแรกของการรวมตัวนักแต่งเพลงและผู้สร้างสรรค์ในอุตสาหกรรมดนตรีจากทั่วอาเซียนและตัวแทนจากประเทศไทย เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการค่าสิทธิในอุตสาหกรรมดนตรีระดับสากล อีกทั้งพูดคุยกับศิลปินนักแต่งเพลงที่มีชื่อเสียง"


Scroll to Top