Loading...
info@mct.in.th +662 105 3705 +662 246 7126

News of the company

งานประชุมสามัญประจำปีของบริษัทลิขสิทธิ์ดนตรี (ประเทศไทย) จำกัด ปี 2562 | Data Post : 2019-06-20

งานประชุมสามัญประจำปี 2562 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม The Emerald ปีนี้พิเศษกว่าปีที่ผ่านมา เพราะ MCT ครบรอบ 25 ปีแล้วค่ะ พร้อมการเปลี่ยนแปลงอีกหนึ่งก้าวสำคัญ นั่นคือ LOGO ใหม่เอี่ยมของ MCT ที่สวยทันสมัยกว่าเดิม
MCT ต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่สละเวลามาร่วมงาน หวังว่าทุกท่านจะได้รับประสบการณ์ดีๆกลับไปนะคะ แล้วพบกันใหม่ในปีหน้าแน่นอนค่า


Scroll to Top