Loading...
[email protected] (662) 105 3705 Membership Team : (+668) 246 69651 Licensing Team : (+668) 394 23663 เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.30-17.30 น.

อัตราค่าสิทธิ

การแสดงสด

รายละเอียดอัตราการจัดเก็บประเภทคอนเสิร์ต

MF 01 : มิวสิคเฟสติวัล (ขนาด XXL) (จำนวนผู้ชม 100,000 คนขึ้นไป
เซ็นสัญญา ไม่เซ็นสัญญา
3% ของรายได้ขายบัตรและรายได้จากสปอนเซอร์ 3.5% ของรายได้ขายบัตรและรายได้จากสปอนเซอร์
อัตราขั้นต่ำ 1,000,000 บาท/การแสดง/วัน
MF 02 : มิวสิคเฟสติวัล (ขนาด XL) (จำนวนผู้ชมตั้งแต่ 70,000 คน แต่ไม่ถึง 100,000 คน)
เซ็นสัญญา ไม่เซ็นสัญญา
3% ของรายได้ขายบัตรและรายได้จากสปอนเซอร์ 3.5% ของรายได้ขายบัตรและรายได้จากสปอนเซอร์
อัตราขั้นต่ำ 700,000 บาท/การแสดง/วัน
MF 03 : มิวสิคเฟสติวัล (ขนาด L) (จำนวนผู้ชมตั้งแต่ 50,000 คน แต่ไม่ถึง 70,000 คน)
เซ็นสัญญา ไม่เซ็นสัญญา
3% ของรายได้ขายบัตรและรายได้จากสปอนเซอร์ 3.5% ของรายได้ขายบัตรและรายได้จากสปอนเซอร์
อัตราขั้นต่ำ 500,000 บาท/การแสดง/วัน
MF 04 : มิวสิคเฟสติวัล (ขนาด M) (จำนวนผู้ชมตั้งแต่ 30,000 คน แต่ไม่ถึง 50,000 คน)
เซ็นสัญญา ไม่เซ็นสัญญา
3% ของรายได้ขายบัตรและรายได้จากสปอนเซอร์ 3.5% ของรายได้ขายบัตรและรายได้จากสปอนเซอร์
อัตราขั้นต่ำ 300,000 บาท/การแสดง/วัน
MF 05 : มิวสิคเฟสติวัล (ขนาด S) (จำนวนผู้ชมตั้งแต่ 10,000 คน แต่ไม่ถึง 30,000 คน
เซ็นสัญญา ไม่เซ็นสัญญา
3% ของรายได้ขายบัตรและรายได้จากสปอนเซอร์ 3.5% ของรายได้ขายบัตรและรายได้จากสปอนเซอร์
อัตราขั้นต่ำ 100,000 บาท/การแสดง/วัน
MF 06 : มิวสิคเฟสติวัล (ขนาด XS) (จำนวนผู้ชมไม่เกิน 9,999 คน)
เซ็นสัญญา ไม่เซ็นสัญญา
3% ของรายได้ขายบัตรและรายได้จากสปอนเซอร์ 3.5% ของรายได้ขายบัตรและรายได้จากสปอนเซอร์
อัตราขั้นต่ำ 50,000 บาท/การแสดง/วัน
CO 01 : คอนเสิร์ต (ขนาด XL) (จำนวนผู้ชม 10,000 คนขึ้นไป)
เซ็นสัญญา ไม่เซ็นสัญญา
3% ของรายได้ขายบัตรและรายได้จากสปอนเซอร์ 3.5% ของรายได้ขายบัตรและรายได้จากสปอนเซอร์
อัตราขั้นต่ำ 100,000 บาท/การแสดง/วัน
CO 02 : คอนเสิร์ต (ขนาด L) (จำนวนผู้ชมตั้งแต่ 3,000 คน แต่ไม่ถึง 10,000 คน)
เซ็นสัญญา ไม่เซ็นสัญญา
3% ของรายได้ขายบัตรและรายได้จากสปอนเซอร์ 3.5% ของรายได้ขายบัตรและรายได้จากสปอนเซอร์
อัตราขั้นต่ำ 50,000 บาท/การแสดง/วัน
CO 03 : คอนเสิร์ต (ขนาด M) (จำนวนผู้ชมตั้งแต่ 1,000 คน แต่ไม่ถึง 3,000 คน)
เซ็นสัญญา ไม่เซ็นสัญญา
3% ของรายได้ขายบัตรและรายได้จากสปอนเซอร์ 3.5% ของรายได้ขายบัตรและรายได้จากสปอนเซอร์
อัตราขั้นต่ำ 20,000 บาท/การแสดง/วัน
CO 04 : คอนเสิร์ต (ขนาด S) (จำนวนผู้ชมตั้งแต่ 500 คน แต่ไม่ถึง 1,000 คน)
เซ็นสัญญา ไม่เซ็นสัญญา
3% ของรายได้ขายบัตรและรายได้จากสปอนเซอร์ 3.5% ของรายได้ขายบัตรและรายได้จากสปอนเซอร์
อัตราขั้นต่ำ 10,000 บาท/การแสดง/วัน
CO 05 : คอนเสิร์ตเพลงคลาสสิค
เซ็นสัญญา ไม่เซ็นสัญญา
2% ของรายได้ขายบัตร 2% ของรายได้ขายบัตร
อัตราขั้นต่ำ 10,000 บาท/การแสดง/วัน
CO 06 : การแสดงขนาดเล็ก (ผู้ชมไม่เกิน 500 คน)
เซ็นสัญญา ไม่เซ็นสัญญา
10,000 บาท/การแสดง (ไม่เกิน 20 เพลง) 10,000 บาท/การแสดง (ไม่เกิน 20 เพลง)
อัตราขั้นต่ำ -
LP 01 : อีเวนท์ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดแสดง โฆษณา หรือ ขาย สินค้า/บริการ
เซ็นสัญญา ไม่เซ็นสัญญา
3 เพลงแรก 10,000 บาท/เพลง เพลงต่อไป 2,000 บาท/เพลง 3 เพลงแรก 10,000 บาท/เพลง เพลงต่อไป 2,000 บาท/เพลง
อัตราขั้นต่ำ -

รายละเอียดอัตราการจัดเก็บการแพร่ภาพแพร่เสียง

BC 01 : ร้องประกวดในรายการ
เซ็นสัญญา ไม่เซ็นสัญญา
20,000 บาท/เพลง (ค่าสิทธิทำซ้ำเท่านั้น) 20,000 บาท/เพลง (ค่าสิทธิทำซ้ำเท่านั้น)
อัตราขั้นต่ำ -
BC 02 : ร้องประกอบในรายการ
เซ็นสัญญา ไม่เซ็นสัญญา
3 เพลงแรก 10,000 บาท/เพลง เพลงต่อไป 2,000 บาท/เพลง (ค่าสิทธิทำซ้ำเท่านั้น) 3 เพลงแรก 10,000 บาท/เพลง เพลงต่อไป 2,000 บาท/เพลง (ค่าสิทธิทำซ้ำเท่านั้น)
อัตราขั้นต่ำ -

หมายเหตุ

“คอนเสิร์ต” คือ การแสดงดนตรีต่อสาธารณชนที่เพลง/ศิลปินเป็นจุดสนใจหลักของการแสดง

“การแสดงขนาดเล็ก” คือ การแสดงสดในลักษณะเดียวกับคอนเสิร์ต แต่แสดงในพื้นที่ขนาดเล็ก เช่น ร้านอาหาร ผับ บาร์

“รายได้ขายบัตร” คือเงินที่ได้รับจากการขายบัตรและสปอนเซอร์ทั้งหมด

Scroll to Top